Brief voor ZZP-ers over uitstel handhaving wet DBA

Had u vroeger een verklaring arbeidsrelatie? ZZP-ers ontvangen brief van Belastingdienst

Uitstel handhaving wet DBA

De handhaving van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is uitgesteld tot in ieder geval 1 januari 2018. ZZP-ers die voorheen een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) hadden ontvangen hierover een brief van de Belastingdienst. Of het bij uitstel tot 1 januari 2018 blijft is niet zeker. Wellicht komt van uitstel afstel.

Gevolgen voor de praktijk
Door uitstel van de handhaving zal de Belastingdienst geen naheffingen, boetes en correctieverplichtingen loonheffingen opleggen als achteraf wordt geconstateerd dat er sprake is van loondienst. Alleen bij evident kwaadwillenden zal de Belastingdienst naheffingen, boetes en correctieverplichtingen opleggen.

Komende tijd onderzoek door kabinet
De komende tijd neemt het kabinet de arbeidswetgeving onder de loep. Voor een volgend regeerakkoord hoopt het kabinet met de resultaten van dit onderzoek te komen. Vragen die spelen zijn: wat is een gezagsverhouding en wat is verplichting tot persoonlijke arbeid. Onderzocht zal worden of deze vragen anders of concreter ingevuld kunnen worden.

De Belastingdienst geeft in de brief op een aantal vragen antwoord:

1. Wat betekent het uitstel voor het werken met modelovereenkomsten?
Als u en uw opdrachtgever al naar tevredenheid met elkaar werken volgens een modelovereenkomst, kunt u daar gewoon mee doorgaan. Werkt u nog niet volgens een modelovereenkomst? Maar wilt u wel al goede afspraken maken, omdat u bijvoorbeeld al met een opdrachtgever in gesprek bent? Dan kunt u natuurlijk altijd de modelovereenkomsten op onze internetsite gebruiken.

2. Is het nog nodig om mijn eigen overeenkomst te laten beoordelen?
In afwachting van het onderzoek naar de criteria uit de arbeidswetgeving is het niet nodig om nu uw overeenkomst aan ons voor te leggen. Als u dit wilt, zijn wij natuurlijk wel bereid om uw overeenkomst te beoordelen. Wij beoordelen dan aan de hand van de huidige wetgeving of uw overeenkomst leidt tot werken buiten loondienst (dienstbetrekking).

3. Wat verstaan wij onder kwaadwillenden?
Kwaadwillend is de opdrachtgever of opdrachtnemer die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet - of had kunnen weten - dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast). Wij richten de handhaving nu eerst op de ernstigste gevallen: situaties waarin partijen evident buiten het wettelijk kader treden. Het gaat daarbij dus niet om een zelfstandige professional bij wie er ruis is over de gezagsrelatie. Het gaat wel om gevallen waarin opdrachtgevers opereren in een context van opzet, fraude of zwendel. Daarbij kunt u denken aan situaties waarin sprake is van listigheid, valsheid of samenspanning en situaties die leiden tot ernstige concurrentievervalsing, economische of maatschappelijke ontwrichting of waarin het risico aanwezig is van uitbuiting. Bij kwaadwillenden zullen wij handhavend optreden. Wij kunnen aan kwaadwillenden dus naheffingsaanslagen, boetes en correctieverplichtingen voor de loonheffingen opleggen.

4. Is iemand van wie een eigen overeenkomst is afgewezen kwaadwillend?
Nee. Iemand is kwaadwillend als hij aan onze definitie van kwaadwillend voldoet (zie vraag 3).

5. Betekent uitstel van de handhaving van de Wet DBA automatisch dat ik ondernemer ben?
Nee, de Wet DBA zegt niets over uw ondernemerschap voor de inkomstenbelasting. Ook het uitstel van de handhaving verandert dat niet. De Wet DBA gaat over de arbeidsrelatie tussen de opdrachtgever en de zzp'er voor een specifieke opdracht: bent u in loondienst of niet? Als er geen sprake is van loondienst, hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen. De Wet DBA zegt niets over de vraag of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting en of u recht hebt op bijvoorbeeld zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting beoordelen wij, zoals gebruikelijk, bij uw aangifte inkomstenbelasting. Hiervoor beoordelen wij het totaal van uw opdrachten: we kijken onder andere naar uw winst, de tijd die u aan uw onderneming besteedt en of u ondernemersrisico loopt.

Wilt u meer weten over de gevolgen voor u als ondernemer?
Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op.