Wie we zijn

Mr. Jonathan Buys RB is eigenaar van Buys Administratie & Belastingadvies. Jonathan is sinds 2002 werkzaam in de accountancy. In 2010 heeft hij zijn studie fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam succesvol afgerond. Hij is afgestudeerd op het onderwerp ‘Belastingheffing op arbeid – de (on)mogelijkheden van een gebruikelijkloonregeling voor ondernemers in de inkomstenbelasting’.

Als belastingadviseur zoekt Jonathan samen met zijn cliënten naar de fiscaal meest aantrekkelijke manier van bedrijfsvoering. Door de combinatie van fiscale kennis en kennis op het gebied van accountancy is hij in staat fiscale adviezen direct financieel inzichtelijk te maken.

Specialismen van Jonathan:
- MKB-bedrijfsadvies 
- startende ondernemers en zzp-ers
- fiscale optimalisatie
- online boekhouden
- stamrecht BV's

Jonathan is ingeschreven bij het Register Belastingadviseurs (RB).

Het RB is een actieve en praktijkgerichte beroepsvereniging die de belangen behartigt van de aangesloten leden. Dit gebeurt onder meer door intensief overleg met het ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de andere beroepsorganisaties en door leden informatie en daadwerkelijke hulp bij de praktijkuitoefening te bieden.
Adviseurs die lid zijn van het RB beschikken over actuele vakinhoudelijke kennis op het gebied van belastingadvies. Zij houden voortdurend hun kennis op peil door het lezen van vakliteratuur en het volgen van permanente educatie. U bent dus verzekerd van een up-to-date advies. Daarnaast zijn de leden gebonden aan beroepsregels en onderworpen aan tuchtrechtspraak