Check balansschulden btw

Wees de fiscus voor, check de balans!

Actie balansschulden btw
Tot 1 maart 2017 liep bij de Belastingdienst het project 'actie balansschulden btw'. Tijdens dat project werd aan ondernemers met een balansschuld hoger dan € 50.000 enkel een verzuimboete van 10% van het niet betaalde bedrag opgelegd. Nu het project geëindigd is gelden de normale regels van het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst weer, waardoor ook vergrijpboetes tot 100% opgelegd kunnen worden.

Niet aangegeven btw-schulden
Aan de hand van de ingediende aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting kan de Belastingdienst eenvoudig vaststellen of alle bedragen aan omzetbelasting die op de balans staan ook zijn aangegeven. Als de Belastingdienst constateert dat niet alle btw is aangegeven dan zal de fiscus een naheffingsaanslag opleggen, vermeerderd met heffingsrente en een verzuim- of vergrijpboete.

Actie bij btw-schulden
Zodra een ondernemer weet dat hij een btw-suppletie moet indienen is hij verplicht dat ook te doen. Hij moet dat doen voordat hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat de Belastingdienst de btw-schuld bekend is of bekend zal worden. Als de suppletie pas na het indienen van de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting wordt gedaan bent u dus al te laat! Ga derhalve na of uw balansschulden btw heeft en vergeet niet de nog te betalen btw aan te geven!