Maak gebruik van de kleine ondernemersregeling btw

Heeft u over 2016 weinig btw afgedragen? Ga dan na of u in aanmerking komt voor de kleine ondernemersregeling.

Als u op jaarbasis - na aftrek van voorbelasting - minder dan € 1.883 aan btw verschuldigd bent, komt u in aanmerking voor de kleine ondernemersregeling (KOR).

€ 1.345 of minder btw verschuldigd

Als u maximaal € 1.345 btw op jaarbasis verschuldigd bent, hoeft u helemaal geen btw af te dragen. Tot en met een bedrag van € 1.345 geldt namelijk een vermindering van 100% van de verschuldigde btw. Het bedrag van de korting die u ontvangt valt wel in de winst van de onderneming!

Ontheffing administratieve verplichtingen

Verwacht u ook in de komende jaren maximaal € 1.345 btw op jaarbasis verschuldigd te zijn? Dan kunt u in aanmerking komen voor ontheffing van administratieve verplichtingen. U hoeft dan o.a. geen btw-aangifte meer te doen.

Meer dan € 1.345 maar minder dan € 1.883 btw verschuldigd

Ben u meer dan € 1.345, maar minder dan € 1.883 per jaar verschuldigd? Dan krijgt u een korting op het af te dragen bedrag aan btw. De korting bedraag 2,5 x (€ 1.883 minus het bedrag van de af te dragen btw). Ook nu geldt dat de korting op de te betalen btw tot de winst van de onderneming gerekend moet worden.

Voor wie geldt de kleine ondernemersregeling?

Niet iedere belastingplichtige kan de KOR toepassen Zo kunnen BV's en stichtingen geen gebruik maken van de regeling. De regeling is bedoeld voor eenmanszaken en samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen, bijvoorbeeld een vennootschap onder firma of een maatschap. De onderneming dient in Nederland gevestigd te zijn.

Wilt u meer informatie over de kleine ondernemersregeling?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op!