Massaal bezwaar spaartegoeden box 3

Veel belastingplichtigen hebben bezwaar aangetekend tegen box 3-heffing

Box 3-heffing
Vindt u ook dat u te veel belasting betaalt over uw spaartegoed in box 3? De rente die u ontvangt, is immers lager dan het forfait waarvan de belastingheffing uitgaat. Veel mensen hebben daarom een bezwaarschrift ingediend. Dat waren er zo veel, dat de staatssecretaris van Financiƫn heeft besloten om dit onderwerp als een zogenoemd massaal bezwaar aan te merken.

Massaal bezwaar
Massaal bezwaar betekent in dit geval dat in beginsel elke aanslag inkomstenbelasting die op 26 juni 2015 nog niet onherroepelijk vaststond, wordt herzien als de Belastingdienst niet volledig gelijk krijgt bij de rechter in hoogste instantie. Op dit moment worden hierover proefprocedures gevoerd. Inmiddels zijn uitspraken van lagere rechters bekend.

Stand van zaken
De uitspraken van lagere rechters zijn weinig bemoedigend voor de belastingbetalers. Zij zijn voor de jaren 2013 en 2014 allemaal in het ongelijk gesteld. Volgens de rechters wordt te eenzijdig de nadruk gelegd op het rendement op spaartegoeden, terwijl de wetgever geen onderscheid maakt in de soort bezittingen. Bovendien is onvoldoende aangetoond dat in de desbetreffende jaren het veronderstelde rendement van 4% voor particuliere beleggers niet meer haalbaar zou zijn. Ook heeft de wetgever een ruime beoordelingsmarge voor het moment van aanpassing van een onhaalbaar forfaitair rendement. Het is nu wachten op de uitkomsten van de vervolgprocedures.