Vergeet deze maand niet om btw over privégebruik auto aan te geven

Deze maand moet u de btw-aangifte over het laatste tijdvak 2016 indienen. Vergeet in de aangifte niet een aantal bijzondere posten die eenmaal per jaar voorkomen zoals bijvoorbeeld de btw voor auto’s van de zaak die ook privé gebruikt worden.

Voor het privégebruik van auto’s van de zaak moet u btw afdragen. Daar staat tegenover dat u door het jaar heen de btw op de aanschaf, eventuele leasekosten, het onderhoud en het gebruik van een zakelijke auto kunt aftrekken, voor zover de auto wordt gebruikt voor belaste omzet.

Gebruikt u de auto ook voor vrijgestelde omzet, dan kunt u niet alle btw aftrekken. Maar u draagt dan ook een lager bedrag af voor het privégebruik.

Kilometeradministratie

Heeft u een kilometeradministratie bijgehouden? Dan berekent u de btw over het privégebruik van de auto aan de hand van de kilometeradministratie .

Woon-werkverkeer wordt voor de btw als privé aangemerkt.

Voorbeeld

Met de auto van de zaak zijn 15000 zakelijke kilometers en 5000 privékilometers gereden. De auto is derhalve 25% voor privé gebruikt. U moet dan in de laatste aangifte van 2016 21% btw aangeven over 25% van de uitgaven die met betrekking tot de auto zijn gedaan.


Geen kilometeradministratie

Heeft u geen kilometeradministratie bijgehouden dan berekent u de btw volgens een forfait. Standaard bedraagt dit forfait 2,7% van de cataloguswaarde van de auto (inclusief btw en BPM). Is de auto echter, na het jaar van ingebruikname, langer dan 4 jaar in uw onderneming gebruikt, dan bedraagt vanaf dat moment het forfait 1,5%.

Heeft u bij de aankoop van de auto geen btw in aftrek gebracht, dan mag u vanaf het begin al het forfait van 1,5% toepassen.

Voorbeeld

In 2011 koopt u een auto. Voor deze auto past u in 2011 en in de vier jaar daarna (derhalve 2012 tot en met 2015) het forfait van 2,7% toe. Vanaf 2016 bedraagt het forfait 1,5%.


Auto behoort tot het privévermogen 

Heeft u een privéauto die u ook zakelijk gebruikt? Dan zult u waarschijnlijk geen sluitende kilometeradministratie bijhouden, maar alleen uw zakelijk ritten noteren. Die ritten brengt u tegen € 0,19 per kilometer in mindering op uw winst.

Wist u echter dat u gedurende het jaar de btw die u betaalt op onderhoud en gebruik (denk aan brandstof) terug kunt vragen? Bij de laatste btw-aangifte maakt u vervolgens een correctie van 1,5% van de cataloguswaarde van de auto. Die btw draagt u weer af.

Als u wel een sluitende kilometeradministratie bijhoudt is de btw op de zakelijke kilometers aftrekbaar. Als u met een privéauto 2500 zakelijke kilometers rijdt en 7500 privékilometers, is 25% van de btw aftrekbaar. Een correctie voor privégebruik hoeft dan niet plaats te vinden.

Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!