Voor 7 juli 2017 meer duidelijkheid over Wet DBA verwacht

Voor zomervakantie meer duidelijkheid over handhaving Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA)

Uitstel handhaving wet DBA
De handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is, zoals wij u al eerder lieten weten, uitgesteld tot in ieder geval 1 januari 2018. Voor 7 juli 2017 komt er duidelijkheid of de opschorting van de handhaving nog verder wordt verlengd.

Handhaving opgeschort
Tot in ieder geval 1 januari 2018 zal de Belastingdienst geen naheffingen, boetes of correctieverplichtingen opleggen als achteraf wordt geconstateerd dat toch sprake is van een dienstbetrekking tussen zzp-er en opdrachtgever. Dit is alleen anders in geval van kwaadwillendheid.

Onderzoek arbeidswetgeving
De reden voor de opschorting van de handhaving is onder andere een onderzoek naar hoe het begrip 'gezagsverhouding' en het begrip 'vrije vervanging' concreter en meer in lijn met het huidige maatschappelijke beeld van arbeidsverhoudingen kan worden ingevuld.

Onderzoek bijna afgerond
De resultaten van het onderzoek zullen niet lang meer op zich laten wachten. De staatssecretaris van Financiƫn wil nog voor het zomerreces van de Tweede Kamer meer duidelijkheid verschaffen over het verdere traject. Dan zal blijken of handhaving nog verder wordt uitgesteld. Ook wordt wellicht duidelijk welke aanpassingen zzp-ers en opdrachtgevers dienen door te voeren.

Wilt u weten wat de gevolgen voor u als ondernemer kunnen zijn?
Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op.